เสนอชื่อสมาชิกสามัญเพื่อเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารปีวาระ 2562-2563
15 March 2019 17:49

เนื่องด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมสปาไทยชุดปัจจุบันจะครบวาระในเดือนเมษายน 2562 นี้ ทางสมาคมสปาไทยจึงดำเนินการจัดการเลือกตั้ง 
 
และให้สมาชิกได้เสนอชื่อกรรมการใหม่ตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมสปาไทย  ทั้งนี้ทางสมาคมฯ จึงขอส่งหนังสือถึงสมาชิกสามัญทั้งหมด 
 
เพื่อให้เสนอชื่อกรรมการบริหารจำนวน 5 ตำแหน่ง  ตามแบบฟอร์มทีได้แนบมาตามอีเมลล์นี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. หนังสือขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกสามัญเพื่อเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร (ภาษาไทย) 
  2. Letter Call for Nomination (ภาษาอังกฤษ)

RECENT EVENT
12 Dec, 2023
Thailand Holistic Health and Wellness Tourism

Thailand Holistic Health and Wellness Tourism

เฟ้นหา 10 ต้นแบบสถานประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

READ MORE
12 Dec, 2023
Thaifex Horec Asia 2024

Thaifex Horec Asia 2024

6 to 8 March 2024 | Bangkok, Thailand Impact Arena

READ MORE