25 May 2017 13:38


อารมณ์ดี อาทิซั่น สปา คือ สปาไทยรางวัลชนะเลิศประเภทสปานวัตกรรมระดับโลกแห่งปี 2017 โดย Luxury Travel Guide Award จากประเทศอังกฤษ เรามีสาขาทั้งประเทศไทยและประเทศจีน 

และขณะนี้องค์กรของเรากำลังเติบโตและเป็นที่ต้องการจากลูกค้าทั้งชาวและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เราจึงต้องการสมาชิกใหม่มาร่วมทีมและเดินทางไปกับเราล่ะ 

ตำแหน่ง: Spa artisan หรือ ช่างนวด จำนวน 5 อัตรา
- เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี(ถ้าเกินขอพิจารณาจากฝีมือ และประสบการณ์)
- ผ่านการอบรมนวดไทยและนวดเท้า พร้อมมีใบประกาศนียบัตรรับรอง
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มนุษยสัมพันธ์และอารมณ์ดี รักงานบริการ มีความรับผิดชอบ ทำงานเข้ากับผู้อื่นได้ดี
- เปิดรับการเรียนรู้หลักสูตรใหม่ๆจากเรา และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
- ทำงานเป็นกะและโยกย้ายสถานที่ทำงานได้

มาร่วมกันขับเคลื่อนสปาไทยสู่สายตาชาวโลกร่วมกัน ส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่อีเมลล์ spa@aromdlife.com / sunai@spanovator.com 
หรือ โทร.085-834-0611