สัมมนา "สร้างธุรกิจบริการสุขภาพไทยอย่างไรให้ Strong"
31 March 2017 16:28

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐาน คุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพและธุรกิจบริการผู้สูงอายุ สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เวลา 08.00 - 16.00 น.


RECENT EVENT
03 Mar, 2017
TSPA Networking Cocktail Party

TSPA Networking Cocktail Party

ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกร่วมสนุกในงาน TSPA Networking Cocktail Party ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560

READ MORE
01 Jan, 2017
ภาพบรรยากาศการสัมมนาเรื่อง

ภาพบรรยากาศการสัมมนาเรื่อง "Make money from Online Platform"

หัวข้อการสัมมนาเรื่อง "Make money from Online Platform"

READ MORE