สัมมนา "สร้างธุรกิจบริการสุขภาพไทยอย่างไรให้ Strong"
31 March 2017 16:28

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐาน คุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพและธุรกิจบริการผู้สูงอายุ สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เวลา 08.00 - 16.00 น.


RECENT EVENT
03 Mar, 2019
เสนอชื่อสมาชิกสามัญเพื่อเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารปีวาระ 2562-2563

เสนอชื่อสมาชิกสามัญเพื่อเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารปีวาระ 2562-2563

ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกสามัญเพื่อเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารปีวาระ 2562-2563

READ MORE
01 Jan, 2019
Thailand Spa & Well-being Awards 2019

Thailand Spa & Well-being Awards 2019

Thailand Spa & Well-being Awards 2019

READ MORE