Banner Top 1
สัมมนา "สร้างธุรกิจบริการสุขภาพไทยอย่างไรให้ Strong"
31 March 2017 16:28

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐาน คุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพและธุรกิจบริการผู้สูงอายุ สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เวลา 08.00 - 16.00 น.


RECENT EVENT
12 Dec, 2017
“Thailand Spa and well-being Summit 2018”

“Thailand Spa and well-being Summit 2018”

READ MORE
03 Mar, 2017
TSPA Networking Cocktail Party

TSPA Networking Cocktail Party

ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกร่วมสนุกในงาน TSPA Networking Cocktail Party ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560

READ MORE